Strona główna








Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach

Prace artystyczne seniorów


Wiesława Gnida




Wiesława Socha




Kazimiera Szczepanik




Eugeniusz Jagnicki




© 2001-2017 - Wszelkie prawa zastrzeżone