Strona Główna >>>

Projekt realizowany w ramach ZPORR

Projekt „Modernizacja drogi gminnej nr 004968L w miejscowości Plisków na odcinku A-B i C-D” będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2005 r. do 27 czerwca 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego głównym celem Działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast do 20.000 mieszkańców.

W chwili obecnej, przedmiotowe odcinki drogi gminnej nr 004968L posiadają nawierzchnię gruntową o bardzo złym stanie technicznym. Sprawia on duże utrudnienia w korzystaniu z niej, zwłaszcza podczas złych warunków pogodowych. Obniża to potencjał całego regionu i skutkuje niskim standardem życia mieszkańców.

Realizacja projektu modernizacji odcinków drogi gminnej nr 004968L przyczyni się w przyszłości do:

-          zahamowania marginalizacji obszarów

           przylegających do drogi,

-          wzrostu ceny gruntów inwestycyjnych,

-          powstania gospodarstw agroturystycznych,

-          zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników  

           drogi,

-          poprawy stanu układu komunikacyjnego

           miejscowości Plisków,

-          wzrostu komfortu życia mieszkańców.

Całkowita kwota projektu: 601 027,19 zł

Kwota współfinansowana z: EFRR 450 770,42 zł

                                             Budżet Państwa 60 102,82 zł

PROJEKT

WSPÓŁFINANSOWANY 

PRZEZ

UNIĘ EUROPEJSKĄ

Rozpoczęto roboty na obiekcie

Gmina Leśniowice podaje do publicznej wiadomości, że w miesiącu kwietniu br zostały rozpoczęte roboty  polegające na modernizacji drogi gminnej nr 004968 L w miejscowości Plisków na odcinku A-B i C-D".

Inwestycja ta jest realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75%, z budżetu państwa w 10% i  z budżetu gminy w 15%.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Chełmie.

Do Góry

Droga w Pliskowie oddana do użytku

   

W dniu 20 czerwca br. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji inwestycji „Modernizacja Drogi Gminnej nr 004968L w Pliskowie. Komisja odbiorcza na podstawie przedstawionych dokumentów i szczegółowym zapoznaniem się z zakresem wykonanych robót dokonała odbioru końcowego i przekazała do użytku inwestycję. W skład odbieranej inwestycji weszło roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia na odcinku 1,1 km., przepusty 20 mb, oznakowanie 21 sztuk. Roboty wykonane zostały w terminie – tj. od 11 kwietnia do 17 czerwca 2005 r. Koszt inwestycji wyniósł 480 756,96 zł. Inwestycja realizowana była przy finansowym wspraciu w wysokości 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z Budżetu Państwa. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Chełmie.

Do Góry

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas


Do Góry

Strona Główna