Strona Główna >>>

Projekt realizowany w ramach ZPORR

Projekt „Szkolenia w zakresie IT dla dorosłych osób pracujących” będzie realizowany w okresie od 01.08.2005 r. do 31.03.2006 r. w ramach Priorytetu II, Działanie 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym udział wezmą pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach oraz informatycy pracujący w szkołach z terenu gminy.   

Projekt obejmować będzie zagadnienia z:

-        -    MS Word 2003 i MS Excel 2003 – kurs podstawowy,

-        -    MS Word 2003 i MS Excel 2003 – kurs zaawansowany,

-        -    podstawy Internetu i poczty elektronicznej,

-        -    Corel DRAW 12PL,

-        -    Corel PHOTO-PAINT 12PL,

 jak również szkolenia autoryzowane Microsoft:

       -   Podstawy sieci i systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000,

-      -   Windows 2000 Professional i Serwer,

i kończył się będzie otrzymaniem certyfikatów.

Całkowita kwota projektu: 114 939,24 zł

Kwota współfinansowana z: EFS 86 204,43

                                             Budżet Państwa 28 734,81 zł

Szczegółowe informacje dot. projektów europejskiego funduszu społecznego:

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

PROJEKT

WSPÓŁFINANSOWANY 

PRZEZ

UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

 

Do Góry

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas


Do Góry

Strona Główna