.

Informacja o zespole

Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki"

 

To najmłodsze dziecko pieśni ludowej na terenie gminy. Zespół powstał w 2006r. Zadebiutował występem na I spotkaniach Rakołupskich z kulturą i sztuka ludową. Od początku istnienia kierowniczką grupy była Bożena Czerniej, która prowadzi również świetlicę wiejską w Rakołupach. Panie, które na przełomie lat śpiewały w zespole to: Bożena Czerniej, Agnieszka Śliwińska, Grażyna Ciechan, Grażyna Przytuła, Agnieszka Mazurek, Maria Dziedzic, Zofia Stasak, Elżbieta Bassa, Elżbieta Łuczkiewicz, Lila Kowalczuk, Teresa Kraczkowska, Malwina Czarkowska oraz pani Ewa Baryłowska. Obecnie w skład zespołu wchodzi 8 członkiń: Bożena Czerniej, Agnieszka Śliwińska, Agnieszka Mazurek, Maria Dziedzic, Zofia Stasak, Elżbieta Łuczkiewicz, Lila Kowalczuk i Teresa Kraczkowska.

Śpiewaczki już trzykrotnie występowały na przeglądach artystycznych w Chełmie, swój repertuar zaprezentowały też podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Panie wyśpiewały również wyróżnienie w Rejowcu. Swoją obecność zaznaczyły podczas występów gościnnych w Lublinie i Sawinie. Niejednokrotnie występowały też podczas uroczystości gminnych, gdzie zyskały wierną publiczność i poważanie.
 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

 

Strona Główna >>>