Strona Główna >>>

Informacje o orkiestrze

 

 

                                                                           Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic

 

    Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic powstała 26 września 1999 roku. Do Leśniowic przyjechał pan Roman Kołodziej, pełen pasji i zdeterminowania, aby założyć orkiestrę dętą.

    Celem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim chęć, ożywienia i rozszerzenie wśród mieszkańców gminy Leśniowice działalności kulturalno-społecznej. Pomysł tego przedsięwzięcia bardzo spodobał się Panu Wiesławowi Radzięciakowi Wójtowi Gminy Leśniowice i całym sercem wsparł całe przedsięwzięcie. Ogłoszono nabór młodzieży chętnej do nauki gry. Zgłosiło się blisko 40 osób lecz po początkowo ciężkich próbach nauki pozostało 24 chętnych do gry i byli to: Kacper Zieliński, Ewelina Adamczuk, Weronika Witek, Andżelika Jaworska, Gabriela Parka, Ewelina Pilipczuk, Tomasz Kołodzej, Cyprian Smalej, Katarzyna Mocniej, Patryk Sadlej, Konrad Popielnicki, Małgorzata Karpik, Marcin Szkałuba, Katarzyna Adamczuk, Agnieszka Taras, Agnieszka Kapica, Adrian Nowak, Ola Smalej, Tomasz Adamczuk, Jan Sołtys, Mateusz Zieliński, Ilona Sadlej, Grzegorz Popielnicki, Kamil Popielnicki. Nie było pieniędzy, nie było instrumentów, ale były chęci. Dzieci pod okiem pana Romana Kołodzieja uczyły się teorii, a Samorządowy Ośrodek Kultury postarał się o instrumenty. Zakupiono część używanych instrumentów a pozostałe zostały wypożyczone z Gminy Dubienki gdzie istniała kiedyś orkiestra dęta, która zaprzestała działalności.

        Po kilkumiesięcznych próbach odbył się pierwszy koncert orkiestry, który odbył się 29 grudnia 1999 r. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Leśniowice. W ciągu 10 lat istnienia w składzie orkiestry zaszły znaczące  zmiany. Duża grupa członków nie wytrzymała próby czasu, ciężkiej pracy nauki, częstych występów i opuściła jej szeregi. Kolejno odchodzili:  Weronika Witek, Andżelika Jaworska, Ilona Sadlej, Cyprian Smalej, Katarzyna Mochniej, Konrad Popielnicki, Katarzyna Adamczuk, Agnieszka Taras, Adrian Nowak, Ola Smalej, Tomasz Adamczuk, Jan Sołtys, Grzegorz Popielnicki, Kamil Popielnicki, Ewelina Pilipczuk, Tomasz Kołodziej, Marcin Szkałuba, Gabriela Parka. Zaszła też zmiana kapelmistrza. Od października 2001 r. orkiestrę prowadził Janusz Godlewski.

Sukcesy i liczne występy oraz piękna muzyka spowodowała, że do orkiestry wstępowali też nowi członkowie, z których też część nie zaaklimatyzowała się i byli to: Piotr Zajączkowski, Rafał Jagnicki, Gabriela i Krystian Mokrzyccy, Marcin Kołodziej, Janusz Godlewski, Marcin Godlewski, Marcin Wołek, Piotr Tarajko, Mariusz Wawryniuk, Piotr i Mateusz Geleta, Dominik Kiełbasa.

W miesiącu lipcu 2002 r. zmienił się kapelmistrz i został nim Feliks Suchora, który prowadzi orkiestrę do dziś. Ważnym dla orkiestry był 2004 rok kiedy orkiestra przeniosła się ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach do nowej sali prób w wyremontowanym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach. Miała tam lepsze warunki do przeprowadzania prób oraz dzięki wielkim staraniom Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy orkiestra otrzymała nowe instrumenty muzyczne. Zakupiono też nowe książki i  nuty, pulpity do nut i akcesoria instrumentalne. Orkiestrę zaczęli też wspomagać muzycy z Chełma i są to: Zdzisław Witos, Józef Chorecki, Hubert Ślęczka, Mateusz Ślęczka, Henryk Lipiński.

W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory o bardzo różnym charakterze. Od bardzo tradycyjnych marszów: Artyleria, Marsz Szczęśliwy nr 1 i nr 2, Pożegnanie Słowian po wiązanki polskich piosenek ludowych, patriotycznych i biesiadnych oraz muzykę kościelną. Młodzieżowa Orkiestra Dęta włączyła się we współpracę Gminy Leśniowice z Gminami na Ukrainie. Dzięki niej dwukrotnie koncertowała na Ukrainie a ich imienniczka koncertowała w naszej gminie.

Corocznie orkiestra bierze udział w dwóch stałych przeglądach: Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie, Spotkaniach Orkiestr Dętych w Parczewie, wykonuje średnio około 12 koncertów obsługując następujące imprezy: Kolędowanie w kościołach, Gminny Dzień Kobiet, Gminny Dzień Strażaka, Gminne Święta Ludowe, Gminne Święto Plonów, Gminny Dzień Niepodległości, Gminne Jubileusze Pożycia Małżeńskiego, Gminne Zakończenie Roku oraz uświetnia wiele innych imprez okolicznościowych o charakterze ponadlokalnym.

 Dzisiaj nikt w Leśniowicach nie wyobraża sobie Gminy Leśniowice bez Orkiestry Dętej. Jest ona nieodzownym elementem lokalnej kultury muzycznej, promującym przez muzykę kulturowy potencjał społeczności ziemi leśniowskiej. Dla członków orkiestra to nie zwykły zespół muzyczny, ale sposób  na obowiązki, relaks i przyjemność w jednym. Mimo ogromnych trudności finansowych związanych z remontem instrumentów, koniecznym zakupem nowych instrumentów i akcesoriów instrumentalnych nie zaprzestają swojej społecznej działalności artystycznej.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta dzięki swojej pracy i świetnej atmosferze panującej w zespole od kilku lat robi stałe postępy. Powodzenie orkiestry tkwi w tym ze mają szczęście do ludzi którzy tworzyli i tworzą orkiestrę. Każdy z orkiestrantów wniósł część samego siebie. Łączy ich pasja muzykowania. Pozwala ona człowiekowi przetrzymać najgorsze w życiu, zapomnieć o tym co gnębi, zmusza do uśmiechu i pogody ducha. Jest zatem jakaś siła w orkiestrach dętych, bo jak powiedział jeden z muzyków  "Nie jest sztuką nauczyć kogoś grać, liczy się to, aby rozmiłować kogoś w muzyce".

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas