Strona Główna >>>

KAPELMISTRZOWIE ORKIESTRYFeliks Suchora zamieszkały Chełm. Pełni funkcję kapelmistrza od lipca 2002 r. do dnia dzisiejszego. Naukę gry na trąbce rozpoczął u swojego wuja Józefa Szabata w 1945. W czasie zasadniczej służby wojskowej członek Wojskowej Orkiestry Dętej w Kazuniu Nowym k/ Warszawy w 1954 roku.  W 1961 roku zalicza egzaminy z przedmiotów muzycznych co jest równoznaczne z ukończeniem średniej Szkoły Muzycznej. W 1996 roku gra w Orkiestrze Dętej w Rejowcu. W 1996-2002 roku muzykuje w Orkiestrze Dętej „Cementownia” w Chełmie.                                             

Janusz Godlewski zamieszkały Alojzów. Funkcję kapelmistrza pełnił od października 2001 do lipca 2002 r. Był członkiem orkiestry, ponadto był saksofonistą w Kapeli Podwórkowej w latach 2003-2005. W 2005 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Chełmie. Podczas jego pracy jako kapelmistrza  młodzież uczyła się teorii muzyki, gry różnego typu marszów i pieśni kościelnych. W roku 2005 opuścił nasz kraj i rozpoczął pracę za granicą w Wielkiej Brytanii.

Roman Kołodziej zamieszkały w Drewnikach. Pierwszy kapelmistrz i założyciel Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśniowicach. W 1976 roku rozpoczął naukę gry na Puzonie C u miejscowego nauczyciela. W 1979 roku kontynuuje naukę w Krasnostawskiej Orkiestrze  Dętej na Alcie. Od 1982 roku gra Dętej Orkiestrze w Grabowcu. W 1994 roku po powstaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kraśni czynie zostaje powołany przez Pana Maurycego Bobla do pomocy przy nauce gry na instrumentach.  Funkcję kapelmistrza w Leśniowicach pełni do października 2001 roku i z powodów osobistych rezygnuje z prowadzenia orkiestry.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

 

Strona Główna >>>