Strona Główna >>>

O NAS

Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach rozpoczął swoją działalność w dniu 31 marca 2000 r.

W ramach jednostki funkcjonuje świetlica wiejska w Rakołupach Dużych oraz dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Leśniowicach oraz Szkolno - Środowiskowa Biblioteka w Sielcu (siedziba w Publicznym Gimnazjum w Sielcu)

Zgodnie z założeniami planu pracy Samorządowy Ośrodek Kultury realizuje następujące zadania:

  • wspiera inicjatywy społeczne poprzez współprace z zespołami śpiewaczymi, kołami zainteresowań, kołami gospodyń wiejskich, twórcami ludowymi, Młodzieżową Orkiestrą Dętą, Zespołami Muzycznymi z Leśniowic, Klubem Sportowym „Astra” oraz z szkołami z terenu gminy,
  • aktywizuje społeczność gminy do uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez organizacje ogólnie dostępnych imprez kulturalno – sportowych, konkursów recytatorskich, plastycznych, ekologicznych, rysunkowych i historycznych.
Do zadań SOK należy również informacja turystyczna i promowanie gminy.

Adres:

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach

Leśniowice 21A

22 – 122 Leśniowice

tel. (82) 567-63-33

fax. (82) 567–54–94

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

 

Strona Główna >>>