Strona Główna >>>

O nas

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach rozpoczął swoją działalność w dniu 31 marca 2000 r.

W ramach jednostki funkcjonuje świetlica wiejska w Rakołupach Dużych oraz dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Leśniowicach oraz jej Filia w Sielcu.

Zgodnie z założeniami planu pracy Samorządowy Ośrodek Kultury realizuje następujące zadania:

- wspiera inicjatywy społeczne poprzez współprace z zespołami śpiewaczymi, kołami   zainteresowań, kołami gospodyń wiejskich, twórcami ludowymi, Kapelą Podwórkową,  Młodzieżową Orkiestrą Dętą, Klubem Sportowym „Astra” oraz z szkołami z terenu  gminy.

- aktywizuje społeczność gminy do uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez organizacje ogólnie dostępnych imprez kulturalno – sportowych, konkursów recytatorskich, plastycznych, ekologicznych, rysunkowych i historycznych.

Do zadań SOK należy również informacja turystyczna i promowanie gminy.

 

 

Adres:

 

Samorządowy Ośrodek Kultury

w Leśniowicach

22 – 122 Leśniowice

tel/fax (0-82) 567–54–94 wew. 10

Do Góry

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas