Strona Główna>>>

Strona Główna >>>

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2018 r.


1. Kalendarz imprez kulturalnych

Lp. Nazwa imprezy Charakter imprezy            Termin i miejsce realizacji Organizatorzy
1 Zajęcia dla dzieci podczas ferii gminna styczeń/luty 2018 r.
Biblioteka w Leśniowicach, Dom Spotkań w Kumowie   
SOK,
Biblioteka w Leśniowicach
Dom Spotkań w Kumowie
2 Gminne Święto Kobiet gminna 8 marca 2018 r.
SP Rakołupy 
SOK
SP Rakołupy 
                                                         
3 Uroczysta Droga Krzyżowa  gminna marzec/kwiecień 2018 r.
Plac Zgromadzeń
SOK
UG Leśniowice
4 Gminny Dzień Strażaka  gminna 1 maja 2018 r.
Stadion Sportowy w Leśniowicach
SOK,
SP Leśniowice, ZGOSP Leśniowice
5 Majówka pod Dębem Zygmuntem połączona z Dniem Samorządu  gminna 27 maja 2018 r. 
p
od dębem w Kumowie Majorackim
SOK, UG Leśniowice
6 Gminny Dzień                                            Dziecka i Sportu gminna 1 czerwca 2018 r.
Stadion Sportowy w Leśniowicach
SOK, szkoły podstawowe z terenu gminy
7 Gminne Zakończenie Roku Szkolnego gminna 22 czerwca 2018 r. SOK, LSOS, UG Leśniowice
8 Rajd Rowerowy połączony z otwarciem sezonu letniego  gminna 30 czerwca 2018 r.
Zbiornik Wodny "Maczuły"
SOK, UG Leśniowice 
9 Turniej Gmin Między Nami Sąsiadami  między  gminna lipiec 2018 r.
Gmina Horodło
SOK, UG Leśniowice
10 Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową - dzień bibliotekarza i działacza kultury gminna 21 lipca 2018 r.
Zbiornik Wodny "Maczuły"
SOK, SP Rakołupy Świetlica w Rakołupach
11 Zajęcia dla dzieci podczas wakacji gminna lipiec/sierpień 2018 r.
Biblioteka w Leśniowicach,
Dom Spotkań w Kumowie
 
SOK, Biblioteka w Leśniowicach Dom Spotkań w Kumowie
12 Gminne Dożynki gminna 19.08.2018 r.
Stadion Sportowy w Leśniowicach 
SOK, UG Leśniowice SP Leśniowice
13 Narodowe Czytanie gminna 1 września 2018 r.
UG Leśniowice
SOK
14 Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego gminna 3 września 2018 r.
SP Sielec
SOK, LSOS
15 Gminny Dzień Edukacji Narodowej gminna 12 października 2018 r.
Publiczne Gimnazjum w Sielcu
SOK, LSOS, UG Leśniowice     
16 Ślubowanie klas I gminna październik 2018 r.
szkoły podstawowe z terenu gminy
SOK, LSOS, szkoły podstawowe z terenu gminy
17 "Złote Gody" gminna październik/listopad 2018 r.                                       SOK, Urząd Stanu Cywilnego
18 Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości gminna 11 listopada 2018 r.
Plac Zgromadzeń
SOK, UG Leśniowice PG w Sielcu, SP Sielec
19 Spotkanie Wigilijne gminna grudzień 2018 r.
SP Rakołupy
SOK, SP  Rakołupy  GOPS Leśnioiwce
20 Gminny Konkurs Piosenki                             w j. angielskim "Songs in English" gminna marzec 2018 r.
SP Leśniowice
SOK, SP Lesniowice
21 Gminny Konkurs "Palma, Pisanka, Ornament Pisanki" gminna marzec 2018 r.
SP Leśniowice
SOK, SP Lesniowice
22 Gminny Konkurs Recytatorski z j. angielskiego  "English Rhymes" gminna marzec 2018 r.
SP Rakołupy
SOK, SP Rakołupy
23 Powiatowy Konkurs Recytatorski  im. Marii Konopnickiej  powiatowa marzec 2018 r.
SP Teresin
SOK, SP Teresin, Starostwo Chełm  
24 IV Edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych  powiatowa kwiecień 2018 r.
PG Sielec
SOK, SP Sielec, Starostwo Chełm  
25 Gminny Turniej Wiedzy  i Plastyczny o Papieżu Janie Pawle II               gminna kwiecień 2018 r.
SP Rakołupy
SOK, SP Rakołupy
26 "Noc kultury" gminna maj 2018 r.
PG Sielec
SOK, PG Sielec
27 Gminny konkurs fotograficzny "Czytanie to przyjemność" gminna maj 2018 r.
SP Teresin
SOK, SP Teresin
28 Gminny konkurs historyczny
"Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego"
gminna maj 2018 r.
SP Sielec
SOK, SP Sielec
29 Projekt edukacyjny dla klasy II pt. "Nasza Ziemia - jak mogę jej pomóc" gminna maj 2018 r.
PG Sielec
SOK, PG Sielec
30 Gminny Konkurs  Fotograficzny "Zwierzęta domowe - najlepszymi przyjaciółmi człowieka" gminna październik 2018 r.
SP Leśniowice
SOK, SP Lesniowice 
31 Gminny Konkurs "Gmina Leśniowice - Moja Mała Ojczyzna" gminna listopad 2018 r.
SP Teresin
SOK, SP Teresin
32 Gminny Konkurs Świąteczne na ozdoby choinkowe gminna listopad 2018 r.
SP Sielec
SOK, SP Sielec  


2. Kalendarz imprez sportowych

Lp. Nazwa imprezy Charakter imprezy Termin i miejsce realizacji Organizatorzy
1 Mistrzostwa Gminy Leśniowice w Brydżu Towarzyskim gminna luty/marzec 2018 r.
sala konferencyjna UG Leśniowice
SOK, K.S. "Astra"  w Leśniowicach 
2 Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach gminna 24 marzec 2018 r.
S
P Leśniowice
SOK, K.S. "Astra" w Leśniowicach 
3 Powiatowy Finał Turnieju Szachowego  o "Złotą Wieżę"  powiatowa marzec/kwiecień 2018 r.
SP Leśniowice
SOK, Starostwo Chełmskie, SP Leśniowice, KS "Astra" Leśniowice
4 Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej  kl. IV - VI gminna  kwiecień 2018 r.
Boisko Sportowe Orlik
SOK, SP Leśniowice, 
5 Ogólnopolski Turniej Szachowy ogólnopolska 16 czerwca 2018 r.
SP Leśniowice
SOK, SP w Leśniowicach, KS "Astra" Leśniowice, Starostwo Chełmskie
6 Powiatowe Drużynowe Mistrzostawa Gimnazjów w Szachach powiatowa listopad/grudzień 2018 r. Publiczne Gimnazjum w Sielcu SOK, Starostwo Chełmskie, PG w Sielcu, KS "Astra" Leśniowice
7 Gminny Turniej Tenisa Stołowego gminna  luty 2018 r.
Szkoła Podstawowa w Rakołupach
SOK, SP Rakołupy  
8 Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej   gminna       kwietnia 2018 r.        Szkoła Podstawowa w Leśniowicach SOK, SP Leśniowice
9 Gminny Turniej Mini Koszykówki dla dziewcząt i chłopców gminna marzec 2018 r.
Szkoła Podstawowa w Teresinie
SOK, SP Teresin
10 Gminny Turniej Sprawnościowy klas I-III gminna maj 2018 r.
S
zkoła Podstawowa w Teresinie
SOKSP Teresin
11 Dzień Sportu "Na W-F chodzić to za mało, trzeba wzmacniać swoje ciało" gminna czerwiec 2018 r. Publiczne Gimnazjum w Sielcu SOK, PG Sielec
12 Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Gimnazjów w Szachach powiatowa październik 2018 r. Publiczne Gimnazjum w Sielcu SOK, PG Sielec
13 Mini Turniej Piłki Siatkowej gminna  listopad 2018 r. Szkoła Podstawowa w Sielcu SOK, SP Sielec


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas Strona Główna>>>