Strona Główna>>>

Strona Główna >>>

Lp. Nazwa imprezy Charakter imprezy
Termin
i miejsce realizacji
Organizatorzy
1. Ferie w Bibliotece gminna 15 -28.02.2016 r.
Biblioteka w Leśniowicach
SOK,
Biblioteka
w Leśniowicach   
2. Gminne Święto Kobiet gminna 8.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice
3. Dzień Teatru gminna 03.2016 r.
Publiczne Gimnazjum w Sielcu
SOK,
Publiczne Gimnazjum w Sielcu
4. Gminny Konkurs "Palma, Pisanka, Ornament Pisanki" gminna 21-23.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
5. Gminny Konkurs Recytatorski z j. angielskiego "English Rhymes" gminna 18.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach
6. Konkurs Piosenki w j. angielskim "Songs in English" gminna 12.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
7. Gminny Turniej Wiedzy i Plastyczny o Papieżu Janie Pawle II gminna 19.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach
8. Uroczysta Droga Krzyżowa gminna 2.04.2016 r.
Plac Zgromadzeń
SOK,
UG Leśniowice
9. Gminny Konkurs "Ortografia nie tylko dla Mistrza" gminna 25.04.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Sielcu
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Sielcu
10. Gminny Dzień Strażaka gminna 1.05.2016 r.
Stadion Sportowy w Leśniowicach
SOK,
Gminny Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Leśniowicach
11. Dzień Kultury Europejskiej połączony z Dniem Otwartych Drzwi Publicznego Gimnazjum w Sielcu gminna maj 2016 r. SOK, Publiczne Gimnazjum w Sielcu
12. Gminny konkurs "Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego" gminna
15.05.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Sielcu
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
13. Powiatowy Konkurs Recytatorski  im. Marii Konopnickiej powiatowa 12.05.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Teresinie
SOK,
Starostwo Powiatowe Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
Szkoła Podstawowa w Teresinie
14. Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury gminna 17.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Sielcu
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice
15. Święto Ludowe gminna 15.05.2016 r.
Stadion Sportowy w Leśniowicach
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice
16. Gminny Dzień Dziecka i Sportu gminna 3.06.2016 r.
Stadion Sportowy w Lesniowicach
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice
17. Dzień Sportu pod hasłem "Ruch wzbogaca" gminna 1.06.2016 r.
Publiczne Gimnazjum w Sielcu
SOK,
PG w Sielcu
18. X Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową gminna 10.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Rakołupach
SOK,
Szkoła Podstawowa w Rakołupach, Świetlica w Rakołupach
19. Gminne Zakończenie Roku Szkolnego gminna 24.06.2016 r.
Publiczne Gimnazjum w Sielcu
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice,
LSOS
20. Turniej Gmin Między Nami Sąsiadami między gminna 3.07.2016 r.
Gmina Żmudź
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice,
21. Dożynki Gminne gminna 21.08.2016 r.
Stadion Sportowy w Lesniowicach
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice,
LSOS
22. Wakacje w Bibliotece gminna lipiec - sierpień 2016 r. SOK, Biblioteka w Leśniowicach
23. Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego gminna 1.09.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Teresinie
SOK,
LSOS
24. Ślubowanie klas I
- w SP Rakołupy
- w SP Sielec
gminna 09-10.2016 r.
Szkoły Podstawowe
z terenu gminy
SOK, LSOS
szkoły podstawowe
z terenu gminy
25.  "Złote Gody" gminna 10-11.2016 r.
SOK, LSOS
SOK, LSOS
26. Gminny Dzień Edukacji Narodowej gminna 14.10.2016 r.
Miejsce do ustalenia
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice
27. Gminny Konkurs  Fotograficzny "Najpiękniejsze miejsce w Gminie Leśniowice" gminna 31.10.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
28. VIII Gminny Konkurs Gmina Leśniowice "Moja Mała Ojczyzna" gminna 10.11.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Teresinie
SOK,
Szkoła Podstawowa w Teresinie,
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
29. Gminne Obchody Święta Niepodległości gminna 11.11.2016 r.
Plac Zgromadzeń
SOK,
Urząd Gminy Leśniowice,
PG w Sielcu, SP w Sielcu
30. Gminny Konkurs "Świąteczne ozdoby choinkowe" gminna 13.12.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Sielcu
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Sielcu
31. Spotkanie Świąteczno-Noworoczne gminna 21.12.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach2. Kalendarz imprez sportowych


Lp. Nazwa imprezy Charakter imprezy Termin i miejsce realizacji Organizatorzy
1. Mistrzostwa Gminy Leśniowice
w Brydżu Towarzyskim
gminna 01-03.2016 r.
sala konferencyjna UG Leśniowice
SOK,
K.S. Astra
w Leśniowicach 
2. Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach gminna 13.02.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
SOK,
K.S. Astra
w Leśniowicach 
3. Powiatowy Turniej
o Indywidualne Mistrzostwo
Szkół Podstawowych w Szachach
powiatowa 3.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach,
Starostwo Powiatowe
4. Gminny Turniej Mini Koszykówki dla dziewcząt i chłopców gminna 03.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Teresinie
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Teresinie
5. Powiatowy Finał Turnieju Szachowego o "Złotą Wieżę" powiatowa 7.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
 SOK,
Starostwo Powiatowe
w Chełmie,
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach,
KS Astra Leśniowice
6. Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej kl. IV -VI gminna 7.04.2016 r.
Boisko sportowe Orlik
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Leśniowicach
7. XVI Gminnny Turniej Sprawnościowy klas I - III gminna 17.05.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Teresinie
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Teresinie
8. Gminny Turniej w badmintona dziewcząt i chłopców gminna 7.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Sielcu
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Sielcu
9. XII Ogólnopolski Turniej Szachowy ogólnopolska 18.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Leśniowicach
SOK,
Szkoła Podstawowa w Leśniowicach,
KS Astra Leśniowice,
Starostwo Powiatowe
10. Gminny Turniej Tenisa Stołowego gminna 3.03.2016 r.
Szkoła Podstawowa
w Teresinie
SOK,
Szkoła Podstawowa
w Rakołupach
11. Powiatowe Drużynowe Mistrzostawa Szkół Podstawowych  w Szachach powiatowa 25.11.2016 r.
Szkoła Podstawowa w Leśniowicach
SOK,
Szkoła Podstawowa w Leśniowicach,
KS Astra Leśniowice,
Starostwo Powiatowe
13.
Powiatowe Drużynowe Mistrzostawa Gimnazjów w Szachach
powiatowa
16.11.2016 r.
Publiczne Gimnazjum w Sielcu
SOK,
Starostwo Powiatowe, Publiczne Gimnazjum w Sielcu,
KS Astra Leśniowice

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas Strona Główna>>>