Strona Główna >>>

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŚNIOWICACH


Historia powstania pierwszej biblioteki wiąże się z końcem 1949 r. biblioteka mieściła się w prywatnym mieszkaniu Pani Janiny Bassy w Rakołupach. Biblioteka liczyła wtedy 920 woluminów. Pracownikiem biblioteki była Pani Jarosława Bronisz.

W 1955 księgozbiór został przekazany Pani Halinie Gajewskiej. Obejmował wówczas 2 833 egzemplarzy i korzystało z niego około 200 czytelników.

W 1962 r. księgozbiór przyjął Pan Józef Kuchta, a ponieważ został powołany do służby wojskowej zmieniali się też bibliotekarze i tak do roku 1969 bibliotekę w Rakołupach prowadzili: Pan Zenon Graboś, Pan Bronisław Mielniczuk, Pani Maria Bekier.

W roku 1969 biblioteka została przeniesiona do Leśniowic. Jej pracownikami były: Pani Kazimiera Zawiślak, Pani Maria Durko oraz Pani Elżbieta Kowalska. Księgozbiór liczył wtedy już 6 422 woluminów.

W 1972 Siedzibę biblioteki przeniesiono do budynku Urzędu Gminy w Leśniowicach, gdzie była prowadzona przez Panią Bogusławę Hałaj. W tym też okresie istniało wówczas 10 punktów bibliotecznych na terenie gminy tj. w Majdanie Leśniowskim, Alojzowie, Teresinie, Sarniaku, Wierzbicy, Nowym Folwarku, Rakołupach, Kasiłanie, Sielcu i Kumowie.

W 1974 księgozbiór przeniesiono do agronomówki. Pracownikami biblioteki były: Pani Danuta Krasowska oraz Pani Czesława Forysiuk. Księgozbiór liczył 9 741 egzemplarzy.

W latach 1980 – 1989 biblioteka dwukrotnie zmieniała swoja siedzibę. Pierwszą był dom Pani Heleny Bulicz w Leśniowicach, a następnie remiza w Majdanie Leśniowskim.Pracownikami biblioteki w tym okresie były:  Pani Czesława Sulej i Pani Małgorzata Radzięciak.

Od 1989 r. biblioteka funkcjonowała w domu Państwa Czesławy i Franciszka Sulejów w Leśniowicach, a jej księgozbiór liczył 10 tyś. woluminów, z których korzystało 400 czytelników, wypożyczając rocznie 1 tyś książek. Pracownicy biblioteki to: Pani Małgorzata Radzięciak w latach 1989 – 1992, Pani Grażyna Angeluk w latach 1992 - 1994 oraz Pani Czesława Sulej od roku 1975 do 2016 r.

W dniu 28 listopada 2003 r. dokonano oficjalnego otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej z nową siedzibą w centrum Leśniowic, w budynku mienia gminy, w którym biblioteka funkcjonuje do dnia dzisiejszego.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas
 

Do Góry                                                                                                                              Strona Główna >>>