Gminny Konkurs Matematyczny

 

  

 

W dniu 11 maja w Szkole Podstawowej w Sielcu  przeprowadzony został I Gminny Konkurs Matematyczny pod hasłem ,,Jak zostać Pitagorasem”.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z klas V – VI, 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, 4 uczniów
ze szkoły Podstawowej w Teresinie i 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

Konkurs miał formę testu złożonego z 30 zadań, na rozwiązanie każdy uczeń miał 70 minut.

Komisja konkursowa, w skład której weszli nauczyciele matematyki z terenu gminy przyznała:

I miejsce – Karolina Sak uczennica ze  SP w Sielcu oraz Rykała Ernest uczeń ze SP w Leśniowicach.

II miejsce – Zarek Anna i Nowak Marcin uczniowie ze SP w Teresinie,

III miejsce – Nafalski Konrad uczeń ze SP w Teresinie,

IV miejsce – Matczuk Eliza uczennica ze SP w Leśniowicach,

V miejsce – Hulkiewicz Anna uczennica ze SP w Sielcu oraz Łagowska Eliza uczennica ze SP w Leśniowicach.

Wszyscy członkowie konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas