Strona Główna>>>

 

Gminny Konkursu „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”


   

W dniu 10 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie przy okazji Święta Niepodległości, odbył się III Gminny Konkurs „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”.

W konkursie wzięło udział 12 uczestników z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Leśniowice. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z różnego typu zadań zamkniętych i otwartych, przygotowany przez panią Dianę Cichocką – nauczycielkę historii w SP w Teresinie.

Komisja konkursowa w składzie:

- Agnieszka Rosochacka,

- Katarzyna Kamińska,

- Barbara Szałacka,

- Diana Cichocka,

po sprawdzeniu prac wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Iwona Bondaruk – SP w Sielcu

II miejsce – Klaudia Palczyńska – SP w Teresinie i Paweł Geleta – SP w Leśniowicach

Wyróżnienia – Karolina Popielnicka – SP w Leśniowicach, Małgorzata Ławicka – SP w Sielcu, Kacper Bereda – SP w Leśniowicach, Kinga Knapińska – SP w Teresinie.

Laureaci konkursu otrzymali upominki książkowe i rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Pozostali uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe długopisy. Nagrody wręczył Wójt Gminy Leśniowice – Pan Wiesław Radzięciak. Na zakończenie uczniowie SP w Teresinie przygotowali wyjątkową akademię, przed którą wszyscy uczestnicy otrzymali biało – czerwone kotyliony.

 

Opracowała: Diana Cichocka

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>