Strona Główna>>>

 

Gminny Konkurs „English Master”


       

 

W dniu 25 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach przy współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury odbył się IV Gminny Konkurs z języka angielskiego dla klas VI „English Master”. W konkursie wzięło udział ośmioro uczniów ze szkól w Sielcu i Leśniowicach.

Konkurs miał formę testu pisemnego składającego się z zadań sprawdzających wiadomości gramatyczne z języka angielskiego, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem oraz pisanie. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 40.

Komisja w składzie Pani Renata Waryszak, Pani Ewa Radzięciak-Kowalczuk i Pani Monika Jaworska wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce: zajęła Karolina Plata SP Sielec 29 punktów.

II miejsce: Michał Pendel SP Sielec 28 punktów.

III miejsce: zajęli Joanna Betiuk SP Sielec i Grzegorz Adamczuk SP Leśniowice z ilością 27 punktów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

 

oprac. Monika Jaworska

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>