Strona Główna>>>

 

"Z przyrodą na Ty"


       

 

 

W dniu 27 kwietnia 2011 r. Szkoła Podstawowa w Sielcu w ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowała już po raz dziesiąty Gminny Turniej Ekologiczny „ Z przyrodą na Ty”.

Konkurs ten skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu Gminy Leśniowice. Był jednym z zadań programu aktywnej edukacji ekologicznej „ Ożywić pola”- Rok Sarny. Celem wiodącym konkursu było wzbogacenie wiedzy ekologicznej uczniów na temat zależności zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka oraz zdrowego żywienia.

Turniej ekologiczny zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą:  Pani Stanisława Świerczyńska Prezes Zarządu Ligii Ochrony Przyrody, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, członek Koła Łowieckiego Nr 23 „Szarak” w Chełmie, Pan Mateusz Kliszcz pracownik Nadleśnictwa Chełm oraz Pan Andrzej Adamczyk pracownik Leśnictwa Kumów. Zaproszeni goście oceniali wiedzę i umiejętności uczestników konkursu.

Turniej Ekologiczny „Z przyrodą na Ty” był równocześnie jednym z zadań kampanii „Podziel się posiłkiem- Podziel się zdrowiem”, która jest realizowana przez Szkołę Podstawową w Sielcu w ramach Programu Grantowego finansowanego przez Fundację Danone. Wśród zadań konkursowych były zagadnienia z zakresu zdrowego żywienia.

Uczestnicy konkursu wykazali się bogatą wiedzą przyrodniczą i zdrowotną.
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, II miejsce Szkoła Podstawowa w Leśniowicach, III Szkoła Podstawowa w Teresinie a IV miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Rakołupach.

Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Oprac. Wiesława Adamczuk

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>