Strona Główna>>>

 

II Gminny Konkurs „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”

 

 


 


W dniu 10 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie przy okazji obchodów rocznicy Święta Niepodległości odbył się II gminny konkurs „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs przygotowała nauczycielka historii ze szkoły w Teresinie Pani Diana Cichocka.

W konkursie wzięło udział 12 osób z 4 szkół podstawowych z terenu gminy. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z pytań rożnego typu, pracowali z mapą gminy oraz rozpoznawali gminne zabytki. Celem konkursu było umocnienie więzi z Małą Ojczyzną, poznanie jej historii, tradycji i folkloru.

Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Rosochacka, Edyta Tarajko i Diana Cichocka po zapoznaniu się z pracami uczniów, przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Grzegorz Adamczuk ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach

II miejsce – Justyna Mydlak ze Szkoły Podstawowej w Teresinie

III miejsce – Blanka Huk ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach

Wyróżnienia:

Nikolina Krzysiak – Szkoła Podstawowa w Rakołupach

Małgorzata Ławicka – Szkoła Podstawowa w Sielcu

Michał Pendel – Szkoła Podstawowa w Sielcu

Drużynowo szkoły zajęły kolejno:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Leśniowicach

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sielcu

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Teresinie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Rakołupach

Nagrody na konkurs ufundował Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Upominki książkowe i rzeczowe w imieniu Wójta Gminy Leśniowice wręczyła Pani Malwina Stańkowska oraz w imieniu organizatora Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i będzie kontynuowany w latach następnych.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>