Strona Główna>>>

 

Gminny Turniej Sprawnościowy dla klas I- III


      
      

W dniu 17 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Turniej Sprawnościowy dla klas I- III. Do zawodów przystąpiły dziesięcioosobowe drużyny, składające się z uczniów młodszych klas, ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach, w Leśniowicach, w Sielcu i w Teresinie.

Udział w ośmiu konkurencjach miał na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie koordynacji ruchowej oraz zaprezentowanie sposobu spędzania wolnego czasu.

Turniej był jednocześnie wspaniałą, wyzwalającą wiele pozytywnych emocji zabawą. Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Teresinie, III – Szkoła Podstawowa W Rakołupach, IV – Szkoła Podstawowa W Sielcu.

Wszystkie dzieci  otrzymały  na zakończenie nagrody rzeczowe, a drużyny – dyplomy ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Koordynatorem Turnieju była Alicja Jagnicka.

       oprac. Alicja Jagnicka

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>