Strona Główna>>>


Gminny Konkurs „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”

      
      

   

W dniu 10 listopada 2016 r. na Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się po raz ósmy Gminny Konkurs „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”. Wzięło w nim udział 11 osób z klas IV-VI z czterech Szkół Podstawowych z terenu gminy Leśniowice.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z różnego rodzaju zadań, dotyczących znajomości historii, kultury oraz tradycji miejscowości  Gminy Leśniowice. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą o swojej Małej Ojczyźnie, za co zostali obdarowali drobnymi nagrodami rzeczowymi. Natomiast w  gronie laureatów znaleźli się:

  • Oliwia Gryciak – I miejsce, SP w Teresinie
  • Julia Szornal – II miejsce, SP w Rakołupach
  • Cyprian Rudzki – III miejsce, SP w Teresinie
  • Kinga Oszust – wyróżnienie, SP w Leśniowicach
  • Michał Koszelny – wyróżnienie, SP w Sielcu
  • Amanda Wysocka – wyróżnienie, SP w Teresinie

Przy okazji konkursu wiedzowego odbył się również konkurs literacki, który polegał na napisaniu legendy związanej z miejscowościami Gminy Leśniowice. Przyznano w nim następujące nagrody:

  • I miejsce – Cyprian Rudzki, SP w Teresinie
  • II miejsce – Tobiasz Rykała, SP w Sielcu

Nagrody ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury wręczyli laureatom Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora SOK, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy oraz Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły. 

Podsumowaniem konkursu była akademia z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowana przez uczniów SP w Teresinie.

       oprac. Diana Stafińska

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas Strona Główna>>>