Strona Główna>>>


Gminny Turniej Sprawnościowy dla klas I-III

      
      

W  dniu 17 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Turniej Sprawnościowy dla klas I-III. Do zawodów przystąpiły dziesięcioosobowe drużyny, składające się z uczniów młodszych klas ze szkoły Podstawowej w Rakołupach, w Leśniowicach i w Teresinie. Udział w ośmiu konkurencjach miał na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie koordynacji ruchowej oraz zaprezentowanie sposobu spędzania wolnego czasu. Turniej był jednocześnie wspaniałą, wyzwalającą wiele pozytywnych emocji zabawą. Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rakołupach, a III – Szkoła Podstawowa w Leśniowicach. Wszystkie dzieci otrzymały na zakończenie nagrody rzeczowe, a drużyny dyplomy ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Koordynatorem turnieju była Alicja Jagnicka.

       oprac. Alicja Jagnicka

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas Strona Główna>>>