Strona Główna>>>

 

Gminny Dzień Edukacji Narodowej


      
      

W dniu 14 października 2015 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz dyrektorzy szkół wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem Pana Piotra Janiuka p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów tej placówki. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Stowarzyszenia Leśniowice, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie składając gronu pedagogicznemu najlepsze życzenia z okazji ich święta. Ponadto wręczyła nagrody Zarządu Stowarzyszenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które dostały: Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Ewa Radzięciak –Kowalczuk nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pani Ewa Stańkowska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pani Ewa Zdżyłowska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Agnieszka Grabowska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz Pani Halina Staniuk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Leśniowicach. W dalszej części dyrektorzy szkół wręczyli nagrody dyrektorów zasłużonym nauczycielom oraz obsłudze.

Po zakończeniu części oficjalnej wszystkie nagrodzone osoby zaproszono na poczęstunek.


       oprac. Justyna Oliwiak

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>