Strona Główna>>>

 

Konkurs piosenki "Songs in English"


       
      

        W dniu 12 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Piosenki w języku angielskim „Songs in English”.

          W konkursie  udział wzięło 20 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Leśniowice. Celem  konkursu było promowanie i prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, budzenie wiary we własne siły i talent.

            Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz IV – VI. Wykonawcami byli soliści prezentujący dowolną piosenkę w języku angielskim.

             Komisja biorąc pod uwagę stronę muzyczno-wokalną, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny wyłoniła  następujących laureatów:

Kategoria klas I – III

                I miejsce Agnieszka Duda kl. I SP Teresin

                II miejsce Oliwia Prucnal kl. III SP Leśniowice

                III miejsce Aleksandra Sadlej kl. III SP Teresin

                III miejsce Paulina Łopuszyńska kl. I SP Leśniowice

Kategoria klas IV – VI

                I miejsce Klaudia Palczyńska kl. VI SP Teresin

                II miejsce Karolina Panas kl. VI SP Rakołupy

                III miejsce Wiktoria Wysocka kl. V SP Teresin

                III miejsce Jagoda Bereda kl. IV SP Leśniowice

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa oraz nagrodami pocieszenia.

            Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy oraz zapraszamy za rok!       oprac. Monika Durko

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>