Strona Główna>>>

 

„Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”

 

     


 

W dniu 8 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie odbył się V Gminny Konkurs „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”. W konkursie udział wzięło 12 uczestników (po 3 osoby ze szkół w Rakołupach, Teresinie, Leśniowicach i Sielcu).

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu związanego z historią, tradycją i kulturą Gminy Leśniowice. Test składał się z 27 zadań zarówno otwartych jak i zamkniętych oraz z fotografii i mapy.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu testów wyłoniła laureatów:

                    I miejsce – Łukasz Kramczyk – SP w Teresinie

                    II miejsce – Mateusz Ziarek – SP w Teresinie

                    III miejsce – Marcin Hałaj – SP w Sielcu

                    IV miejsce – Adrian Burek – SP w Rakołupach

Wyróżnienia:

Natalia Oszust – SP w Leśniowicach

Nina Połajdowicz – SP w Leśniowicach

Paulina Frańczak – SP w Rakołupach

       Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Drogomirecki. Pozostali uczestnicy dostali nagrody pocieszenia.

Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, kształci postawę patriotyczną oraz umacnia więź z Małą Ojczyzną.

 

oprac. Diana Cichocka
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>