Strona Główna>>>

 

Gminny Konkurs z języka angielskiego „English Master”

 

     

     


            

W dniu 24 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach  odbył się po raz piąty Gminny Konkurs z języka angielskiego „English Master”.  Konkurs ten skierowany był  do uczniów klas piątych i szóstych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Leśniowice i  miał na celu wyłonienie ucznia, który najlepiej opanował sprawności językowe takie jak: czytanie, pisanie, słuchanie oraz gramatykę i słownictwo. Konkurs miał formę testu pisemnego składającego się z 4 zadań. Pierwsze zadanie było testem jednokrotnego wyboru sprawdzającym wiedzę z gramatyki i słownictwa, drugie zadanie sprawdzało umiejętność słuchania ze zrozumieniem, trzecie  testowało czytanie ze zrozumieniem , a w czwartym zadaniu uczniowie wykazywali się umiejętnością pisania w języku angielskim. Łącznie uczniowie mogli zdobyć 44 punkty.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce Marcin Hałaj ze Szkoły Podstawowej w Sielcu,  29 pkt

II miejsce Robert Szłapak ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, 28,5 pkt

III miejsce Natalia Szczygieł ze Szkoły podstawowej w Leśniowicach, 27,5 pkt

W konkursie łącznie wzięło udział 15 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz „fiszki” służące do nauki języka angielskiego. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.


oprac. Monika Durko




W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>