Strona Główna>>>

 

Gminny Dzień Pieczonego Ziemniaka


       


W dniu 19 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się podsumowanie VI konkursu literackiego „Pisać każdy może” o tematyce -  DOM, który po raz drugi odbył się na szczeblu gminnym. Konkurs polegał na napisaniu wiersza lub opowiadania własnego autorstwa. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do własnej twórczości oraz wyłonienie osób utalentowanych poetycko. W konkursie udział wzięło 22 uczniów z  klas IV – VI z 3 szkół podstawowych z terenu gminy (SP w Teresinie, SP w Leśniowicach i SP w Sielcu). Poziom konkursu był w tym roku  wysoki. Uczestnicy pisali o domu w różnych znaczeniach tego słowa, jednak rolę dominującą w ich utworach odgrywał dom jako rodzina i to jest bardzo piękne.

Komisja konkursowa po przeanalizowaniu nadesłanych prac wyłoniła laureatów, którym przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii poezja:

    I miejsce – Karolina Radecka SP w Leśniowicach(kl.V)

    II miejsce – Łukasz Kramczyk SP w Teresinie (kl.IV)

    III miejsce – Klaudia Palczyńska kl.VI (SP w Teresinie)

Wyróżnienia – Natalia Oszust SP w Leśniowicach (kl.IV), Katarzyna Łagowska SP w Teresinie (kl.IV), Emilia Gryniuk SP w Sielcu (kl.VI)

w kategorii proza:

    I miejsce – Dawid Tryniecki SP w Teresinie (kl.VI)

    II miejsce – Mateusz Ziarek SP w Teresinie (kl.V)

    III miejsce – Adrianna Knapińska SP w Teresinie (kl.V)

Wyróżnienia – Patryk Godlewski SP w Teresinie (kl.V), Natalia Szczygieł SP w Leśniowicach (kl.V)

Laureaci otrzymali dyplomy, książki oraz drobne upominki rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe upominki.

 

oprac: Diana Cichocka- koordynator konkursu

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>