Strona Główna>>>

 

Pijesz, jedziesz, giniesz


       

W dniu 4 kwietnia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się spotkanie z całą społecznością szkolną w ramach kampanii pod nazwą „Pijesz, jedziesz, giniesz” do której przystąpiła gmina Leśniowice. Celem kampanii jest popularyzacja bezpieczeństwa na drogach powiatu chełmskiego.
W ramach kampanii odbyła się pogadanka przybliżająca idee i tematykę działań i ogólne zasady bezpieczeństwa młodzieży w oparciu o określone cele kampanii. Pogadankę prowadził koordynator Kampanii, zastępca dyrektora WODR w Chełmie Pan Tadeusz Łańcucki.
        Następnie przedstawiono prezentację filmu o skutkach działań drogowych wraz z komentarzem Pana Mirosława Mrozowskiego st. aspirant Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Chełmie. Następnie przedstawiciel z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie Pani Katarzyna Górska wygłosiła prelekcję tematyczną połączoną z prezentacją multimedialną. Po jednej i drugiej prezentacji prowadzona była ożywiona dyskusja oraz konkursy dotyczące bezpieczeństwa.
        W kolejnej części spotkania  odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie, które przeprowadził Pan Paweł Sławiński, egzaminator WORD oraz wykwalifikowany ratownik medyczny.
        Spotkanie zostało zakończone wyłonieniem laureatów konkursu wiedzy oraz wręczeniem nagród ufundowanych przez KRUS w Chełmie. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Gminy Leśniowice i WORD w Chełmie. Ponadto szkoła otrzymała pakiety bezpieczeństwa w ilości 14 sztuk oraz tablice z zestawem znaków drogowych ufundowane prze WORD w Chełmie.
      Spotkanie było bardzo owocne dla całej społeczności szkolnej i rozpoczęło dłuższą współpracę w  ramach organizowanej kampanii.

                                                                                                          

                                               oprac. Dorota Elsheikh


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>