Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Historia gminy Leśniowice

Zabytki

  

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gospodarka wodno-ściekowa
 

Koło Wędkarskie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach

 

Jednostki podległe

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice
 
 

REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH
I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W celu wspólnej realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Gmina Borki, Gmina Józefów, Gmina Leśniowice, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Partnera Wiodącego.


Z A P R O S Z E N I E 

W imieniu Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie serdecznie zapraszamy na wystawę dzieł Pana Stanisława Kosiarza z Kumowa Majorackiego naszego lokalnego malarza i rzeźbiarza.
       Uprzejmie informuję, że w naszym urzędzie pojawiła się możliwość dokonywania bezgotówkowych opłat za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych typu Visa, Mastercard i Meastro lub telefonu komórkowego. Korzystanie z transakcji bezgotówkowych jest możliwe w ramach Programu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
Nabór do służby przygotowawczej na 2018 rok

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do wojskowej komendy uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu grudniu 2017 r.

 • Kowal Gabriela, córka Iwony i Bartłomieja, ur. 15.12.2017 r., zam. Rakołupy Duże
 • Dobrzańska Hanna, córka Sylwi i Pawła, ur. 18.12.2017 r., zam. Sarniak
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w grudniu 2017 r.

 • Śp. Stępniewska Celina z Sarniaka, zm. 11.12.2017 r., lat 88
 • Śp. Nafalski Józef z Kumowa Majorackiego, zm. 25.12.2017 r., lat 88
 • Śp. Wojtas Leokadia z Alojzowa, zm. 25.12.2017 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
Obrady XXII sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 28 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Jasełka w szkołach

W dniach 20 - 22 grudnia 2017 r. zgodnie z tradycją we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Leśniowice odbyły się jasełka.


Spotkanie podsumowujące działalność samorządu połączone z Wigilią Gminną

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność samorządu połączone z Wigilią Gminną.


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 21 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Podpisanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy

W dniu 20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice oraz ich transport.


Spotkanie opłatkowe u Super Babek

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbył sie Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez KGW Super Babki.


Wizytacja podczas budowy drogi powiatowej Janówka - Rakołupy

W dniu 13 grudnia 2017 r. w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Chełmskim a Gminą Leśniowice realizowany jest kolejny odcinek drogi relacji Janówka – Rakołupy o długości ponad 3 km.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach

W dniu 13 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach.


Z wizytą u najmłodszych mieszkańców
naszej gminy

W dniu 8 grudnia 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice i z Panem Jackiem Stańkowskim Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedzili naszych najmłodszych mieszkańców urodzonych w 2017 roku.


Spotkanie z mieszkańcami dotyczące
instalacji OZE w gospodarstwach indywidualnych

W dniu 6 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z mieszkańcami, którzy podpisali umowy na montaż instalacji solarnych lub fotowoltaicznych.


Narada kierownictwa

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu listopadzie 2017 r.

 • Iwaniszczuk Bartosz, syn Pauliny i Michała, ur. 7.11.2017 r., zam. Sielec
 • Podgórski Krystian, syn Martyny i Łukasza, ur. 7.11.2017 r., zam. Sielec
 • Adamczuk Karolina, córka Eweliny i Marcina, ur. 20.11.2017 r., zam. Janówka
 • Adamczuk Cyprian, syn Eweliny i Marcina, ur. 20.11.2017 r., zam. Janówka
 • Jurczyk Amelia, córka Kateryny i Jacka, ur.21.11.2017 r., zam. Rakołupy
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w listopadzie 2017 r.

 • Śp. Krupa Jadwiga z Alojzowa, zm. 7.11.2017 r., lat 64
 • Śp. Barcicka Stanisława z Pliskowa-Kolonii, zm. 12.11.2017 r., lat 85
 • Śp. Janicka Maria z Kasiłanu, zm. 12.11.2017 r., lat 94
 • Śp. Łuczkiewicz Paweł z Rakołup, zm. 26.11.2017 r., lat 35
Niech spoczywają w pokoju

 


Do Góry

                              © 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.