Strona Główna>>>

Wiadomości rolnicze

 


Na terenie gminy Leśniowice w miejscowości Dębina wykryto przypadek wścieklizny u zabitego lisa wolno żyjącego. W związku z powyższym podeje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt na terenie gminy: Chełm, Leśniowice, Siennica Różana w celu zastosowania się do niniejszego Rozporządzenia
(08.08.2011)


więcejZgodnie z rozporządzeniem ARiMR może przyznać zaliczkę umożliwiającą sfinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań z PROW 2007-2013  (08.08.2011)


więcejInformacja o obowiązku badania mięsa świń oraz cieląt, owiec i kóz ubijanych w gospodarstwach na własne potrzeby  (08.07.2011)

                 W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie przypominamy o obowiązku badania mięsa trzody chlewnej na obecność włośni, w przypadku uboju na własne potrzeby.

więcej

ubój świń na własny użytek

ubój cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz na własny użytek


W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubelskiego zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, Lubelski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, wydał w tej sprawie komunikat  (28.07.2011)


więcej

 


 


 
 

Do Góry

Strona Główna>>>