Załącznik nr 2

1. Projekt wykonawczy elektryczny

2. Rzut piwnicy

3. Rzut parteru

4. Rzut piętra

5. Rzut piwnicy instalacja elektryczna

6. Rzut parteru instalacja oświetlenia

7. Rzut parteru instalacja gniazdowa

8. Rzut piętra instalacja oświetlenia

9. Rzut piętra instalacja  gniazdowa

10. Schemat ideowy rozdzielnicy

11. Widok rozdzielnicy

12. Schemat ideowy rozdzielnicy TB

13. Widok rozdzielnicy TB

14. Schemat ideowy rozdzielnicy TK-u

15. Widok rozdzielnicy TK-u

 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas