SIWZ

Załącznik nr 1  - Przedmiar robót

Załącznik nr 2  - Projekt wykonawczy elektryczny

Załącznik nr 2a - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Formularz oferty

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

 

 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas