Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk w ramach programu ”Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach – etap II

 

SIWZ  Moje Boisko Orlik 2012 Etap II

Załącznik nr 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót budowlanych

Załącznik nr 3. Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 4. Przedmiar robót

Załącznik nr 5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

Załącznik nr 6. Oświadczenie wykonawcy - art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 7. Oświadczenie Wykonawcy - art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 8. Wzór oferty

Załącznik nr 9. Istotne postanowienia umowy  

Wyjaśnienie zapytania

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas