O g ł o s z e n i e

 

      Wójt Gminy Leśniowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, że w roku 2008 organizowana jest X edycja konkursu:

1. ,, Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne ”

Postanowienia ogólne:

1.  Cele konkursu:

1)    podniesienie estetyki zagród wiejskich i posesji w gminie;

2)    pobudzenie aktywności społecznej;

3)    działania na rzecz ochrony środowiska;

2.     Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Leśniowice oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie.

3.   W konkursie uczestniczyć mogą:

     1) właściciele lub posiadacze zagród wiejskich wraz z budynkami gospodarczymi;

     2) właściciele lub posiadacze posesji wiejskich i będących ich miejscem zamieszkania.

4.      Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane będzie w dwóch kategoriach;

      1) zagroda wiejska,

     2) posesja wiejska,

Lustracja wszystkich zagród wiejskich i posesji wiejskich, dokona komisja powołana przez Wójta Gminy w miesiącach czerwiec i sierpień br.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gminnego Święta Plonów.

 

Pliki do pobrania:

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas