Walne zebranie sprawozdawcze Sekcji Wędkarskiej za lata 2007-2010

 

         

W dniu 22 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się zebranie sprawozdawcze Sekcji Wędkarskiej działające przy KS ASTRA w Leśniowicach.

Walne zebranie poprowadził Prezes KS „ASTRA” Pan Wiesław Radzięciak.

Prezes Sekcji Wędkarskiej Pan Zbigniew Koziński przedstawił sprawozdanie z działalności sekcji za kadencję. Pan Grzegorz Oszust przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2007-2010

Na zebraniu zostały poruszone sprawy dotyczące funkcjonowania Sekcji Wędkarskiej za lata 2007 -2010 jak również plany działań na dalszą kadencję.

 

Dokonano wyboru władz Zarządu Sekcji Wędkarskie w następującym składzie: 

  1. Prezes Pan Zbigniew Koziński
  2. W-ce Prezes Pan Czesław Zieliński
  3. Skarbnik Pan Józef Jagnicki
  4. Sekretarz Pan Dariusz Zalewa
  5. Gospodarz Sekcji Pan Jerzy Dyński

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: 

  1. Przewodniczący Pan Kazimierz Kieliszek
  2. Sekretarz Pan Grzegorz Oszust
  3. Członek Pan Stefan Królik

oprac. Dariusz Zalewa


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas