Spotkanie Zarządu Sekcji Wędkarskiej

 

   

 

W dniu 19 marca 2010 o godz. 15.00 w UG Leśniowice odbyło się zebranie sprawozdawcze Sekcji Wędkarskiej działającej przy KS „ASTRA” Leśniowice .

Program zebrania obejmował przedstawienie sprawozdania z działalności sekcji za 2009r., udzielenie absolutorium Zarządowi, uchwalenie planu działania na 2010r. oraz podjęcie uchwały w sprawie opłat za karty wędkarskie na 2010r.

W zebraniu uczestniczyło 30 członków KS „ASTRA” Leśniowice oraz 27 wędkarzy niezrzeszonych  w KS „ASTRA” Leśniowice.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas