Strona głównaGospodarka wodno - ściekowa

Aktualności i ogłoszenia

Wyniki badań dotyczące
jakości wody
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Leśniowice


I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że Uchwałą Nr XV/97/2016 Rady Gminy Leśniowice z dnia 24 listopada 2016 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

więcej >>>© 2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone