Sielanki Najlepsze!!

W dniu 14 lutego 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu dobył się XV Regionalny Przegląd
 Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, w którym uczestniczyło 34 zespoły ludowe z całego Powiatu Chełmskiego. Naszą gminę reprezentowały 3 zespoły śpiewacze „Rakołupianki” z Rakołup, „Kumowianki” z Kumowa oraz „Sielanki” z Sielca.

Przegląd ten stanowi jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej oraz tradycji regionalnej. Przegląd jest miejscem spotkań wykonawców z całego regionu w celu nawiązania kontaktów, wymiany repertuaru oraz zaprezentowania przyśpiewek i pieśni, które odchodzą w zapomnienie.

Celem przeglądu było wytypowanie zespołu do reprezentowania naszego regionu na Ogólnopolskim Przeglądzie
 Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu.

Z pośród wszystkich uczestników komisja wytypowała zespół śpiewaczy „Sielanki’ z Sielca do reprezentowania naszego regionu, natomiast zespół „Kumowianki” dostał wyróżnienie.          

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas