Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

K o m u n i k a t

Uprzejmie przypominam, że na Infrastrukturze przy Zbiorniku wodnym  „Maczuły” w Horodysku obowiązuje Regulamin korzystania z infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły”  oraz obiekt ten jest całodobowo monitorowany.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, do wszystkich osób korzystających z tej infrastruktury,
o przestrzeganie obowiązujących zasad  ładu i porządku.

 W innym przypadku niszczenie i zaśmiecanie mienia będzie zgłaszane na policję.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z nagrania, na których widać jak bawią się Polacy, a następnie jaki  zostawiają po sobie porządek.                      przed                                          w trakcie                                       poWójt Gminy Leśniowice
/-/ Wiesław Radzięciak


© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone