Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ogłoszenia


Urząd Gminy Leśniowice informuje, że infrastruktura turystyczna nad Zalewem wodnym „Maczuły” w Horodysku jest całodobowo monitorowana!!!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do użytkowników infrastruktury o przekazywanie informacji o czasie zdarzeń łamania przepisów ruchu drogowego oraz innych aktów wandalizmu celem sprawnego przekazywania zdjęć z tych zdarzeń do Policji. Informacje można przekazywać drogą mailową na adres: lesniowice@zgwrp.org.pl oraz telefonicznie w godzinach pracy urzędu: 82 567 54 91, 82 567 54 93, 82 567 63 33, poza godzinami pracy urzędu na tel. 501 153 721  Pani Monika Durko, tel. 798 739 204 lub bezpośrednio informować Policję tel. 997, Posterunek Policji w Żmudzi tel. 82 560 11 10.
Ujawnione przypadki publikować będziemy na stronie Urzędu Gminy Leśniowice.

Za udzieloną pomoc serdecznie dziękujemy i przewidujemy nagrody niespodzianki.

akty wandalizmu >>>
© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone