Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Miejsca atrakcyjne na trasie "Malowniczy wschód"
w Gminie Leśniowice

1) Dom spotkań "Na pograniczu kultur"

Budynek staraniem Wandy Rzewuskiej, Józefa Dyjaka i ks. Ignacego Gałkowskiego oddany został do użytku w dniu 6 października 1925 r. i składał się z dwóch izb szkolnych i mieszkania służbowego dla nauczyciela. Mieściła się w nim szkoła podstawowa, która w 2010 r. w związku z niżem demograficznym została zamknięta. W 2013 r. przeprowadzono remont wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażono obiekt na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko-ukraińskiej.


2) Młyn wodny w Kumowie Plebańskim

3) Kościół pw. Nawiedzenia NMP z lat 1821-1826 w Kumowie Plebańskim

4) Cmentarz z Kaplicą grobową rodziny Rzewuskich

5) Zespół dworsko-parkowy w Sielcu


6) Kapliczka ekumeniczna św. Anny w Sielcu

7) Cmentarz prawosławny w Sielcu

8) Pomnik przyrody dąb szypułkowy w Kumowie Majorackim

9) Kościół Polskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Majdanie Leśniowskim

10) Urząd Gminy Leśniowice

W dniu 13 marca 1948 r. oddano do użytku budynek Urzędu Gminy w Leśniowicach. Obecny układ administracyjny gminy ukształtowany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Nr XXI/92/72 z dnia 05.12.1972 r. tworząc z dniem 1 stycznia 1973 r. gminę Leśniowice. 22 maja 1997 r. Rada Gminy w Leśniowicach ustanowiła herb gminy. W 2009 r. w ramach projektu z PROW wykonano odnowę centrum Leśniowic, za którą gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Kryształowa Cegła” na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej.11) Kościół Rzymskokatolicki pw.św. Jana Chrzciciela w Rakołupach

W 1984 r. powstał w Rakołupach samodzielny ośrodek duszpasterski pw. św. Jana Chrzciciela. W latach 1984–1987 wybudowano obecny kościół, który w dniu 10 maja 1987 r. został konsekrowany. W kościele znajduje się ołtarz rzeźbiony w drzewie jodłowym, w którym znajdują się dwa obrazy św. Jana Chrzciciela i św. Izydora.


12) Izba Pamięci "Marynka" w Szkole Podstawowej w Rakołupach

13) Dworek w Horodysku

We wsi znajduje się budynek w formie dworku polskiego. W budynku tym mieściła się szkoła, urząd gminy, a obecnie świetlica wiejska. W latach 2011-2013 dokonano kapitalnego remontu obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową kapliczki z figurą Matki Boskiej Fatimskiej.14) Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy "Maczuły" w Horodysku z Grodziskiem "Maczuły"

15) Park Podworski z Aleją Kasztanową w Dębinie

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone