Strona Główna>>>

Przetargi

 

NIEAKTUALNEOgłoszenie o przetargu (10.02.2014)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o na udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Poniatówce”

 ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 -  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku

załącznik nr 3a - przynaleznośc do grupy kapitałowej

załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 5 - wykaz osób

załącznik nr 6 - umowa

załącznik nr 7 - kosztorys ofertowyOgłoszenie o przetargu (21.01.2014)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonych w obrębie miejscowości Teresin, stanowiącej własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się w sali konferencyjnej UG Leśniowice w dniu:27 lutego 2014 r.


więcej >>>


Ogłoszenie o przetargu (21.01.2014)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Teresin, Kasiłan i Leśniowice stanowiących własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się w sali konferencyjnej UG Leśniowice w dniu: 27 lutego 2014 r.


więcej >>>Ogłoszenie o przetargu (20.01.2014)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się w sali konferencyjnej UG Leśniowice w dniu: 28 lutego 2014 r. o godz. 12:00

więcej >>>


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.11.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Leśniowice"

 

więcej >>>


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.09.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu orazwyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim na potrzeby rozwojulokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Napograniczu kultur"

 

więcej >>>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej
funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec"

 

więcej >>>
Ogłoszenie o przetargu (11.09.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o na udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Leśniowice"

 ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

wyjaśnienia dotyczące postępowania

sprostowanieOgłoszenie o przetargu (11.09.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim  na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej  - Dom spotkań „ Na pograniczu kultur.”

 ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 8a

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (9.09.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie usługi audytu projektu pt. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju
turystyki na obszarze przygranicznym." (nr ref. IPBU.01.02.00-06-709/11)

 

więcej >>>


Ogłoszenie o przetargu (4.09.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

"Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec"

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.09.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w m. Horodysko".

 

więcej >>>


Ogłoszenie o przetargu (26.08.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie usługi audytu projektu pt. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju
turystyki na obszarze przygranicznym." (nr ref. IPBU.01.02.00-06-709/11).

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 11a

załącznik nr 11b

załącznik nr 12a

załącznik nr 12b

załącznik nr 13a

załącznik nr 13b
Ogłoszenie o przetargu (1.07.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w m. Horodysko"

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7 - nieaktualny

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.08.2013 r.

zmiana załącznika do SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianach z dnia 12.08.2013 r.

załącznik nr 7 po zmianach z dnia 12.08.2013 r.


Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (25.07.2013)


dotyczy: postępowania „Pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń Projektu Partnerskiego pn.: „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym"

 

więcej >>>

oświadczenie >>>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.07.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń projektu Partnerskiego pn.: „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym"

 

więcej >>>Ogłoszenie o przetargu (21.06.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń projektu Partnerskiego pn.: „Współpraca
polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym"

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.06.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica"

 

więcej >>>


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.06.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 r."

 

więcej >>>Ogłoszenie o przetargu (27.05.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice
od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 r."

 

Wyjaśnienia do SIWZ

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3a

załącznik nr 3b

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7
Ogłoszenie o przetargu (08.05.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica"

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8


Projekt budowlany


załącznik nr 9.1

załącznik nr 9.2

załącznik nr 9.3

załącznik nr 9.4

załącznik nr 9.5

załącznik nr 9.6

załącznik nr 9.7

załącznik nr 9.8

załącznik nr 9.9

załącznik nr 9.10

załącznik nr 9.11

załącznik nr 9.12

załącznik nr 9.13

załącznik nr 9.14

załącznik nr 9.15

załącznik nr 9.16Ogłoszenie (25.03.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104981L Alojzów - Teresin od km 0+000 do km 1+183."

więcej >>>Ogłoszenie o przetargu (20.02.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104981L Alojzów – Teresin od km 0+000 do km 1+183.”

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9.1

załącznik nr 9.2

załącznik nr 9.3

załącznik nr 9.4

załącznik nr 9.5

załącznik nr 9.6

załącznik nr 9.7

załącznik nr 9.8

załącznik nr 9.9

załącznik nr 9.10

załącznik nr 9.11

 


 
 

Do Góry

Strona Główna>>>