Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Kierownictwo
W dniu 13 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Podczas narady wypracowane zostały materiały na obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na 26 września br.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzednich narad oraz sprawy bieżące urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska


© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone