Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Projektowe dzieje się
       W dniu 12 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowicach odbyło się spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013.
        Spotkanie rozpoczęło się od dobrej informacji przekazanej przez Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, że na konto lidera projektu wpłynęła pierwsza transza dofinansowania, a tym samym będą pieniądze na terminową realizację założonych zadań projektowych. A w projekcie, który rozpoczął się w sierpniu już wiele się dzieje. Gmina Dorohusk rozstrzygnęła właśnie przetarg na budowę drogi w miejscowości Zanowinie prowadzącej do zalewu Husynne, gmina Leśniowice wybrała audytora projektu, a gmina Huszcza dopina ostatnie szczegóły konferencji, zaplanowanej na 27 września br. inaugurującej projekt po stronie ukraińskiej. Z kolei Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, odpowiadająca w projekcie za działania promocyjne przygotowuje seminarium poświęcone współpracy i rozwojowi turystyki transgranicznej, które odbędzie się w Chełmie w październiku.
        Projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 przez gminy: Leśniowice (Lider projektu), Dorohusk, Wojsławice, Żmudź, Huszcza (Ukraina) oraz LGD Ziemi Chełmskiej. Wartość projektu wynosi prawie 3 mln EURO, z czego 89 % stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Pieniądze zostaną wykorzystane przez gminy m.in. na modernizację znajdujących się na ich terenach zbiorników wodnych oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

oprac. Piotr Morlewski


© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone