Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkół z terenu gminy Lesniowice
W dniu 5 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

 Podczas spotkania dyrektorzy szkół przedłożyli informacje dotyczące wniosków na Wyprawkę szkolną na rok szkolny 2013/2014, polis ubezpieczeniowych dzieci oraz stron internetowych szkół. Wypracowano również zasady zawierania umów z nauczycielami pracującymi w więcej niż dwóch szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowego oraz dokonano kalkulacji opłat za obiady w szkołach.

 Ponadto dyrektorzy zapoznali się z Informacją dotyczącą zasad przyznawania stypendium socjalnego uczniom na rok  szkolny 2013/2014 oraz z regulaminem składania wniosków na dofinasowanie zadań kulturalnych i sportowych w 2014 r. ze środków Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

 oprac. Agnieszka Raczyńska© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone