Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy
    W dniu 10 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka a Usługowym Zakładem Remontowo Budowlanym i Stolarskim reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Mioduchowskiego na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w m. Horodysko". Zakresem robót objęty jest obiekt kubaturowy WDK oraz utwardzenie placu.

                                                                                                                      oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone