Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej
w Rakołupach


W dniu 12 września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się spotkanie w sprawie funkcjonowania placówki.

        W spotkaniu udział wzięli: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, radni, sołtysi oraz rodzice uczniów.

Na wstępie głos zabrała Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, która omówiła role szkoły oraz  jej znaczenie dla mieszkańców okolicznych sołectw.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak wyjaśnił jakie zadania i wyzwania stoją przed tą placówką w związku z przeprowadzoną reformą oświatową na terenie gminy Leśniowice.


oprac. Justyna Oliwiak© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone