Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 4 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Wójt przekazał  kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XXII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 29 sierpnia 2013 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

        

oprac. Agnieszka Raczyńska
 © 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone