Strona Główna>>>

 

Spotkanie członków Grupy Energetycznej

 

     


     

          W dniu 3 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie członków Grupy Energetycznej z przedstawicielem firmy ENMEDIA Sp. z o.o. w spawie omówienia wyników audytu energetycznego przeprowadzonego u poszczególnych  członków w zakresie:

  • wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną,
  • opracowania analiz posiadanych umów i rabatów cenowych,
  • wykonania wyliczeń procentowych  oraz kwotowych możliwych do osiągniecia oszczędności,
  • weryfikację parametrów dystrybucji energii elektrycznej.

       Zgodnie z warunkami umowy przedstawiciel firmy Pan Artur Pisarczyk omówił wyniki przeprowadzonych analiz w poszczególnych gminach za poprzedni rok oraz przedstawił możliwości, w których należy wprowadzić zmiany w celu polepszenia osiąganych wyników, a co za tym idzie zwiększenia oszczędności  w opłatach za energie eklektyczną.

        Następnie lider grupy Wójt Gminy Leśniowice Pan  Wiesław Radzięciak, zatwierdził przedstawiane opracowania będące podstawą do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na zakup energii eklektycznej oraz procesu zmiany sprzedaży dla klienta indywidualnego zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o PZP oraz Prawem Energetycznym na lata 2014-2015.


oprac. Maria SadurskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>