Strona Główna>>>

 

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014

 

     

     


        

        W dniu 2 września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie  prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014.

            W uroczystości udział wzięli: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Roman Pawelec  Dyrektor SP w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach i Pani Anna Kowal Dyrektor SP w Rakołupach.

            Otwarcia uroczystości dokonał Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie, który powitał przybyłych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

           Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo- Samorządowego, która w swoim wystąpieniu powiedziała o wyzwaniu jakiemu Stowarzyszenie musi sprostać wobec mieszkańców i władz samorządowych oraz zdobyciu przychylności i zaufania tych, którzy nie do końca wierzą w słuszność przeprowadzonej reformy. Ponadto przekazała  Pani Małgorzacie Romańczuk oraz Panu Romanowi Pawelec Akty powołania na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu.

            W swoim wystąpieniu Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy zapewnił, że dzieci i młodzież będą uczyli się w tych samych szkołach co dotychczas tylko prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe, a szkoły spełniać będą funkcję centrów życia kulturalnego dla społeczności gminnej. Życzył także uczniom samych sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji, rodzicom dobrej współpracy, a wszystkim miłej atmosfery i cierpliwości w działaniu.

            Na zakończenie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Teresinie.

        Ponadto Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014 odbyło się we wszystkich placówkach oświatowych tj.: Szkole Podstawowej w Teresinie, Rakołupach, Leśniowicach, Sielcu oraz w Publicznym Gimnazjum w Sielcu.

Wójt Gminy Leśniowice wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku w Szkole Podstawowej w Sielcu, którą od roku bieżącego poprowadzi Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że mimo obaw niektórych rodziców szkoła zgodnie z założeniami reformy oświatowej będzie nadal funkcjonowała.

           

Rok szkolny 2013/2014 w Gminie Leśniowice został otwarty!oprac. Justyna OliwiakW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>