Strona Główna>>>

 

TVP Lublin w Szkole Podstawowej w Rakołupach

      


          

W dniu 29 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach ponownie gościliśmy TVP Lublin w związku z funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe na terenie Gminy Leśniowice. Pani redaktor szukała odpowiedzi, czy szkoły są legalne czy nie?

Wójt Gminy potwierdza legalność funkcjonowania szkół, czemu w swej wypowiedzi  nie zaprzeczył Lubelski Kurator Oświaty.

Zdziwienie natomiast budzi kontrast wypowiedzi Kuratora, który na początku relacji stwierdził, że jest zwolennikiem szkół stowarzyszeniowych, lecz w jego działaniu trudno to zauważyć, gdyż uporczywie utrudniał proces powstawania tych szkół, co wyraża się w dwukrotnym uchylaniu zezwoleń na prowadzenie tych szkół.

Dziwi też stanowczość końcowej wypowiedzi Lubelskiego Kuratora Oświaty w której stwierdził, że nie pozwoli na zlikwidowanie Szkoły Podstawowej w Sielcu. W procesie likwidacji opinia Kuratora jest opinią niewiążącą a decyzja w tym zakresie leży po stronie Rady Gminy Leśniowice. Przypominamy, że proces reform na terenie gminy polega na utrzymaniu istniejącej sieci szkół poprzez prowadzenie ich przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe. Tak wiec Stowarzyszenie chętnie poprowadzi również Szkołę Podstawową w Sielcu o czym Kurator został poinformowany i posiada odpowiednią wiedzę w tej sprawie.

Przebieg relacji wizyty można obejrzeć na stronie internetowej TVP Lublin:

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/29-stycznia-2013-g 1830/9912027


oprac. Wiesław Radzięciak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>