Strona Główna>>>

 

Gminne Dożynki 2013

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  


W dniu 18 sierpnia 2013 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się Gminne Dożynki 2013.

Dożynki na ziemi leśniowskiej mają już swoją tradycję, ponieważ są ukoronowaniem rolniczego wysiłku, a także okazją do refleksji na temat kondycji polskiej wsi. Jest to najważniejszy i najpiękniejszy dzień w kalendarzu każdego rolnika. W symbolach dożynkowych kryje się nie tylko ciężka, mozolna praca ale i radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność Panu Bogu za zbiory.

Dożynki Gminne tradycyjnie rozpoczęła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic. Następnie uroczystość rozpoczęła Pani Diana Cichocka, która powitała wszystkich przybyłych gości po czym oddała głos Panu Wiesławowi Radzięciakowi Wójtowi Gminy Leśniowice, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i podziękował w imieniu całej społeczności gminy za całoroczny trud, życząc wszystkim lepszych kolejnych lat, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Głos zabrali również zaproszeni goście: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Kazimierz Stocki Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Pan Henryk Gołębiowski w imieniu Starosty Chełmskiego.

Ponadto w uroczystościach udział wzięli: Pan Józef Zając Senator RP i jednocześnie Rektor PWSZ w Chełmie, Pan Dmytro Malias Wójt Gminy Huszcza wraz z delegacją, Pan Paweł Bezeka Wójt Gminy Dubowe, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pani Anna Mirzwa Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Chełmie, Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pan Jacek Semeniuk Wójt Gminy Wojsławice, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, dzieci i młodzież szkolna oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych.

List do organizatorów i rolników z podziękowaniami za trud całorocznej pracy skierował Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Europarlamentu Europejskiego.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawiali księża: ks. Zygmunt Woźniak Proboszcz Parafii Kumów Plebański, ks. Kamil Zaborek Wikariusz Parafii Kumów Plebański, ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, ks. Jan Łukaszuk Proboszcz Parafii Prawosławnej.

Podczas mszy świętej odbył się korowód dożynkowy poprowadzony przez starostów dożynek Państwa Ewę i Kamila Chęć z Poniatówki, podczas którego przekazali oni tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Wójta Gminy i księży.
W korowodzie udział wzięło 15 wieńców przygotowanych przez: Sołectwo Horodysko: mieszkańców wsi Horodysko; Sołectwo Janówka: mieszkańcy wsi Janówka; Sołectwo Kumów Majoracki: Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego; Sołectwo Leśniowice: KGW Leśniowice i drugi Koło Gminne Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Leśniowicach; Sołectwo Majdan Leśniowski: KGW Majdan Leśniowski; Sołectwo Nowy Folwark: mieszkańcy wsi Nowy Folwark; Sołectwo Poniatówka: mieszkanki wsi Poniatówka; Sołectwo Rakołupy: Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup i Szkołę Podstawową w Rakołupach: Sołectwo Rakołupy Duże:  mieszkanki wsi Rakołupy Duże; Sołectwo Sarniak:  KGW Sarniak; Sołectwo Sielec: Zespół „Sielanki”; Sołectwo Teresin: mieszkanki wsi Teresin; sołectwo Wierzbica: mieszkańcy wsi Wierzbica. Podczas korowodu można było usłyszeć tradycyjne pieśni dożynkowe czy też wiersze. Po zakończeniu mszy Wójt Gminy i starostowie dożynek podzielili się ze wszystkimi gośćmi poświęconym chlebem dożynkowym.

Podczas uroczystości przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy dożynkowe. W konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” zwyciężył wieniec uwity przez Panie z Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca, w konkursie Kulinarnym „Ocalić od zapomnienia - kultywowanie tradycji kulinarnych na terenie Gminy Leśniowice ”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w ramach którego przedstawiciele prezentujących się sołectw otrzymali produkty w celu przygotowania swoich stoisk promocyjnych i potraw regionalnych zwyciężyło sołectwo Sarniak, II miejsce zajęło sołectwo Rakołupy Duże, natomiast III miejsce zajęło sołectwo Majdan Leśniowski. Rezultatem projektu będzie „Księga potraw regionalnych”, w której uwiecznione zostaną przepisy i sposób przyrządzania potraw, które dzięki swojej pisemnej formie mają szansę ocaleć od zapomnienia i przetrwać dla potomnych. W konkursie organizowanym przez LGD Ziemi Chełmskiej na „Najsmaczniejszy chleb wiejski” I miejsce zajął chleb upieczony przez Panią Beatę Biłan z Janówki. Nagrody finansowe za wieńce, nagrody rzeczowe za chleb oraz puchary i nagrody finansowe za najładniejsze sołectwo wręczali Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Waldemar Szynal  Prezes PKS w Chełmie oraz Pani Joanna Pracownik z LGD Ziemi Chełmskiej. Zwycięski wieniec i chleb będą reprezentowały naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Rejowcu Fabrycznym w dniu 15 września br.
        Podczas dożynek można było obejrzeć bogatą część artystyczną, w której zaprezentowały się zespoły śpiewacze z terenu gminy: „Sielanki”, Rakołupianki” i „Kumowianki”, Zespół Muzyczny z Leśniowic, Zespół „Metamorfoza” z Białopola, Szczebrzeska Kapela Podwórkowa ze Sczebrzeszyna, Agnieszka Duda ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, a także gwiazda wieczoru Zespół „Solaris” z Zamościa oraz DJ Petrus i DJ Krister z Klubu „Arka” w Białopolu.

Tradycyjnie już na przygotowanych przez sołectwa stoiskach można było skosztować potraw regionalnych  i wypieków , a także podziwiać prace twórców ludowych. W tym roku swoje stoiska wystawiło 14 sołectw tj.: Horodysko, Janówka, Kasiłan, Kumów Majoracki, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Rakołupy, Rakołupy Duże, Plisków, Poniatówka, Sarniak, Sielec, Teresin i Wierzbica. Za trud włożony w przygotowanie stoisk organizatorzy przekazali dodatkowo sołectwom mąkę, którą ufundował Młyn w Sielcu.

Serdecznie dziękujemy sołtysom, radom sołeckim, mieszkańcom sołectw, radnym oraz pracownikom odpowiedzialnym za sołectwa za wielki wkład pracy w przygotowanie stoisk, wypieków, wieńców, a także za aktywny udział w tegorocznych dożynkach.

Uroczystość dożynkowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągnęła wielu widzów. Bogato zaopatrzone stoiska handlowe, stoiska sołectw, atrakcje dla dzieci oraz wspaniała zabawa dożynkowa z DJ Kristerem i DJ Petrusem z Białopola, sprawiły, że Gminne Dożynki 2013 były idealną formą świętowania i odpoczynku dla rolników i pozostałych mieszkańców po zakończonych żniwach.

Za wsparcie finansowe i rzeczowe serdecznie dziękujemy sponsorom, a są to:

        - Jerzy Rudziński – Wiceprezes przedsiębiorstwa „PARTNER”  Sp. z o.o.

        - Franciszek Lubaś – Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

        - Arkadiusz Mazurek – „AGROPOM” Sp. z o.o. w Dębinie

        - Anna Gajewska – Prezes SUR w Leśniowicach

        - Waldemar Szynal – Prezes zarządu PKS Sp. z o.o. w Chełmie

        - Wiktor Darmorost – Młyn Gospodarczy w Sielcu

        - Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej

        - Rajmunda i Zbigniew Popielniccy – PHU „REN-ZBIG” w Leśniowicach

        - Elżbieta i Jarosław Tarajko – Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Leśniowicach

        - Kazimierz Zubiński – Prezes Przedsiębiorstwa „TECHNOBUD” Sp. z o.o. w Chełmie

        - Tadeusz Zieńkowski – Wiceprezes firmy P.P.H „BUDOMEL”  Sp. z o.o.

        - Adam Gwizdała – „PRAKTIBUD” Tomaszów Lubelski

        - Jan Marcyniuk – Firma Przewozowa (Pokrówka)

        - Wiesław Jakobiuk, Zakład Usługowy Chełm

        - Halina i Roman Chmielewscy

        - Biuro Regionalne TUW – TUW w Lublinie

        - Zbigniew Siłuch, „Geo – Tech”

        - Teresa Świerkowska – Kiosk Wielobranżowy w Leśniowicach

        - Franciszek Dobruk – Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie

        - Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o.

        - Paweł Kozłowski PHU w Wojsławicach

 

oprac. Monika Durko

   

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>