Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     

  

          

W dniu 14 sierpnia 2013 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy, Sekretarz oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady Wójt Gminy wręczy Panu Jackowi Stańkowskiemu, pracownikowi urzędu gminy, list gratulacyjny z podziękowaniami za zaangażowanie w pracę oraz profesjonalną obsługę interesantów.

W dalszej części narady rozpatrzona została Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacje z funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

           Zatwierdzone zostało również  sprawozdanie z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach za I półrocze 2013 roku, a także informacje: z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013; z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r.; z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014; z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr IV/16/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2012 rok i I półrocze 2013 r. Omówiony został także harmonogram realizowanego Programu Współpracy  Transgranicznej.

        Ponadto na posiedzeniu wypracowane zostały materiały pod XXII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 29 sierpnia 2013 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>